“Alle werkelijke leven is ontmoeting”

 
Buber

The why3

“Als ik in de ogen van de leerling zíe dat het kwartje valt… onbetaalbaar! Daar doe ik het voor!”

Net als docenten hiervan genieten, genieten wij van docenten die staan in hun kracht. We zien docenten en de manier waarop ze zich organiseren graag groeien en succesvol zijn. Omdat een docent die in zijn of haar kracht staat, van grote waarde kan zijn voor leerlingen en daarmee onze volgende generatie.

 

 

“Alle werkelijke leven is ontmoeting”

Buber 

Martin Buber (1878-1965), één van de invloed-rijkste denkers van de hedendaagse tijd, zei: “Ik heb geen leer, ik voer een gesprek”. Centraal in zijn denken staat de oprechte ontmoeting, omdat in die ontmoeting het werkelijke leven ligt. “Ik word door jou”, aldus Buber.

Alles wat wij vanuit Digischool doen is erop gericht ontmoetingen tussen en met docenten tot stand te brengen.

Digischool is de docentenverbinder van Nederland! Al vanaf 1995 brengen wij docenten uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar. We doen dit om jou als docent zichtbaar te maken en jou en je collega’s in staat te stellen elkaar te helpen. Want, er is altijd wel iemand die net dat stukje kennis of ervaring heeft, zodat jij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Digischool is het communicatieplatform waarop:

  1. jij online lesmateriaal kunt vinden;
  2. jij je verder kunt professionaliseren;
  3. jij nieuwe kansen krijgt aangereikt over loopbaan en alternatieve werkvormen;
  4. jij onderwijs ontwikkelingen kunt volgen;
  5. jij hulp kunt vragen als je vastloopt;
  6. jij een stem krijgt over besluiten die impact hebben in de klas.

Digischool wil jou als docent op deze aspecten faciliteren, zodat jij maximaal in staat bent het verschil te maken voor jouw leerling. Want Digischool is er voor de docenten, zodat docenten er zijn voor de ontwikkeling van onze volgende generatie!

Doe je mee?

Wie zijn wij?

De grondleggers van de Digischool zijn de oud-docenten Erik Verhulp en Fred Capel. Zij zijn 1 februari 1995 vanuit stichtingsverband gestart met de ontwikkeling van een educatieve website, samen met ongeveer een 35 docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs. Gedurende deze beginperiode heeft ook Kennisnet een cruciale rol vervuld in de ontwikkeling van het platform. Tot ongeveer 2013, heeft de Digischool met behulp van subsidies, het platform kunnen realiseren en onderhouden. Met het aflopen van deze geldstromen, is er de laatste jaren gezocht naar een partij die de Digischool continuïteit kan bieden, maar ook passie heeft voor het onderwijs om de bovenstaande visie te kunnen realiseren. Deze is gevonden in de persoon van Alexander Bos. Alexander is onder meer bekend als grondlegger van het event ‘Leraren maken het verschil’. Sinds eind 2016 is hij verantwoordelijk voor het opnieuw positioneren van de Digischool, met als ambitie de bovenstaande visie op een aantrekkelijke en voor docenten relevante wijze vorm te geven.

Digischool is met zo'n 230.000 leraren uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, het leidende docentenplatform van Nederland.