Vind hier praktische informatie voor jou als docent!

 

    

 • Werkzaam in het onderwijs? Kom in beweging!

  Werkzaam in het onderwijs? Kom in beweging!

  Lesgeven is het mooiste vak ter wereld. Daarover is iedere docent het hopelijk met ons eens. Helaas horen we dat zo weinig. Het gaat de laatste tijd vooral over werkdruk, werklast en tijdrovende administratie. Bovendien kampt maar liefst een op de... lees meer
 • Getting things done, dat wil toch iedereen?

  Getting things done, dat wil toch iedereen?

  Hoe veel verschillende dingen bewandelen jouw gedachten? Niet alleen werk, maar ook privé. Het telefoontje dat je moet plegen, je boodschappenlijstje, een deel van jouw to-do-list, ideeën die je hebt voor een project en niet vergeten dat... lees meer
 • Afrekenen vakantie-uitkering oproepkrachten

  Afrekenen vakantie-uitkering oproepkrachten

  Ben je werkzaam op oproepbasis, dan worden de vakantie- en eindejaarsuitkering sinds jaar en dag bij het salaris direct afgerekend. Deze werkwijze werd in het verleden voorgeschreven. In de cao primair onderwijs is sinds begin dit jaar in artikel... lees meer
 • Te weinig draagvlak lerarenregister leidt tot uitstel

  Te weinig draagvlak lerarenregister leidt tot uitstel

  Voor het invoeren van het lerarenregister is nog te weinig draagvlak onder leraren. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er vraagtekens te... lees meer
 • 500 euro voor docenten

  500 euro voor docenten

  Vorig jaar is in diverse onderwijs-cao’s afgesproken dat medewerkers in 2017 een eenmalige uitkering van bruto € 500 ontvangen in de maand april. Deze eenmalige uitkering is van toepassing op medewerkers in het primair en voortgezet... lees meer
 • De 6 regels voor corrigeren

  De 6 regels voor corrigeren

  Leerlingen zullen je gaan uitproberen, maar door  consequent en duidelijk te zijn krijgen ze hier weinig ruimte voor. Streven naar succes en geluk is een sterkere drijfveer dan de wens om onder straf uit te komen. Daar kun je in de klas je... lees meer
 • Minder werkdruk op school? Drie oplossingen die ook nog het onderwijs verbeteren

  Minder werkdruk op school? Drie oplossingen die ook nog het onderwijs verbeteren

  Leerkrachten in het basisonderwijs zitten in de top 5 van beroepen met de meeste werkdruk. Hier zijn 3 ideeën om de werkdruk te verminderen. Ook voor docenten in het VO.
 • 4 praktische didactische tips voor een effectieve dag

  4 praktische didactische tips voor een effectieve dag

  Een vaste structuur biedt duidelijkheid aan de leerlingen, zij weten waar zij aan toe zijn. Geef daarom jouw les een vaste opening en lesopbouw.
 • Eenmalige verhoging ABP-jaarinkomen

  Eenmalige verhoging ABP-jaarinkomen

  Sinds jaar en dag wordt de grondslag voor de opbouw van het pensioen bij het ABP vastgesteld op basis van het salaris in januari omgerekend naar een bedrag per jaar (het ABP-jaarinkomen). De premies die moeten worden afgedragen zijn afhankelijk... lees meer
 • Meer zwangerschapsverlof bij meerlingen

  Meer zwangerschapsverlof bij meerlingen

  In 2016 is geregeld dat een personeelslid dat zwanger is van een meerling recht heeft op meer zwangerschapsverlof dan wanneer er geen sprake is van een meerling. In de huidige regeling kunnen werkneemsters die vóór de verwachte... lees meer
 • Ingangsdatum AOW-pensioen

  Ingangsdatum AOW-pensioen

  Met ingang van 1 januari 2017 wordt het moment waarop een medewerker gebruik kan maken van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) gewijzigd van de dag waarop men 65 jaar en 6 maanden oud wordt, naar de dag waarop men 65 jaar en 9 maanden oud wordt. Het... lees meer
 • Eenmalige uitkering cao Kinderopvang

  Eenmalige uitkering cao Kinderopvang

  Indien de cao Kinderopvang op jou als werknemer van toepassing is ontving je in de maand januari een eenmalige uitkering van € 50,00 bruto. Dit bedrag is gebaseerd op een volledig dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt dit bedrag... lees meer
 • 6 praktische tips bij werkdruk

  6 praktische tips bij werkdruk

  Er is een groeiende behoefte onder docenten aan ondersteuning bij het omgaan met werkdruk. Onderzoek toont aan dat meer dan 80% van de leraren veel werkdruk ervaart. Daarmee is de werkdruk hoog te noemen. Lees hier tips over het verlichten van
 • Voorkom dat nascholing niet meetelt voor het Lerarenregister

  Voorkom dat nascholing niet meetelt voor het Lerarenregister

  Talentontwikkeling, essentieel voor de docent anno 2017
 • Wie kan mij uitleggen hoe je moet starten als zzp-er in het onderwijs?

  Wie kan mij uitleggen hoe je moet starten als zzp-er in het onderwijs?

  Zonder full-time beschikbaar te willen zijn voor 1 werkgever, wil ik toch als docent betrokken zijn in de klas. Hoe pak ik dat aan als zelfstandige?

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Deze widget moet nog worden ingesteld

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

Promotie

 • Gepersonaliseerd en digitaal lesgeven met interactieve leeroplossing

  Gepersonaliseerd en digitaal lesgeven met interactieve leeroplossing

  Gepersonaliseerd digitaal lesgeven, daar zijn verschillende leeroplossingen voor. Sytse Vijver, docent Engels, gebruikt een interactieve leeroplossing waarmee de leraar zelf bepaalt hoe digitaal hij of zij lesgeeft. "Helemaal digitaal of... lees meer
 • De digitalisering in het onderwijs

  De digitalisering in het onderwijs

  De voordelen van digitalisering, of ICT, worden in het onderwijs nog niet optimaal gebruikt, aldus de Onderwijsraad. De leerlingen worden onvoldoende voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Hoe ga jij om met de... lees meer
 • Betere toetsresultaten door inzetten slimme leeromgeving

  Betere toetsresultaten door inzetten slimme leeromgeving

  Betere toetsresultaten of het gewenste taalniveau bereiken; hiervoor kun je verschillende slimme leeromgevingen gebruiken. Op scholengemeenschap Slingerbos | Levant gebruiken ze zo’n... lees meer
 • Het woord is aan Karuna Duenk

  Het woord is aan Karuna Duenk

  Karuna is docente Engels op een middelbare school in Doetinchem. Dat is niet in de buurt van Rotterdam, maar wel in de buurt van Aalten waar een goede onderwijsvriend woont. Die heeft haar op mijn pad gebracht. Zij geeft les op het voortgezet... lees meer
 • Whitepaper: Aan de slag met gepersonaliseerd leren

  Whitepaper: Aan de slag met gepersonaliseerd leren

  Wil je als school aan de slag met gepersonaliseerd leren? Dan kun je met de bijgevoegde whitepaper de mogelijkheden rondom deze wijze van lesgeven en wat dit kan opleveren voor de school, docenten en leerlingen, verkennen.  Whitepaper Aan de... lees meer
 • ‘Docenten leren van elkaar'

  ‘Docenten leren van elkaar'

    Het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg heeft dit jaar digitaal onderwijs ingevoerd voor de eerste klassen. De komende jaren wordt het verder uitgerold. De mogelijkheden zijn groot, ziet Jan Kees van Rossem, docent Nederlands,... lees meer
 • Het woord is aan Marlika de Hoog

  Het woord is aan Marlika de Hoog

  Marlika spreek ik op de Hildegardisschool in Rotterdam Noord. Zij werkt daar als IB-er. De Hildegardisschool is in het vizier van de inspectie voor onderwijs, omdat zij het zo ontzettend goed doen. De Cito-uitslagen zijn steeds hoger dan verwacht... lees meer
 • Tien veel gestelde vragen voor de tienminutengesprekken

  Tien veel gestelde vragen voor de tienminutengesprekken

  Het is gebruikelijk om ongeveer drie keer per jaar tienminutengesprekken te houden met ouders. Het zijn belangrijke momenten voor leerkracht, ouders en kind. Naast het belang dat leerkrachten hechten aan deze gesprekken, kunnen sommige... lees meer
 • Het woord is aan Evke van Schelt

  Het woord is aan Evke van Schelt

  Met Evke spreek ik af in Delft. Vlakbij het station aan de Oude Delft zit een koffiehuis, waar we in de zon kunnen zitten. Het is namelijk prachtig weer. Evke is door een moeder van een leerling geattendeerd op mijn oproep. Zij is nieuwsgierig... lees meer
 • Het woord is aan José

  Het woord is aan José

  José is een fictieve naam. Ze wil graag anoniem blijven. Ze heeft een hoop te vertellen, maar houdt er niet van op dr voorgrond te staan. Ik ontmoet haar in Very Italian Pizza, vlakbij station Blaak in Rotterdam. We spreken af op donderdagmiddag... lees meer
 • Verhalen schrijven voor het verbeteren van de spellingsvaardigheid

  Verhalen schrijven voor het verbeteren van de spellingsvaardigheid

  in twee artikelen maak je kennis met het gebruiken van verhalen schrijven voor het verbeteren van de spellingsvaardigheid.
 • Schoolleiders over gepersonaliseerd leren

  Schoolleiders over gepersonaliseerd leren

  Schoolleiders en docenten wisselen van gedachten over de toekomst van het onderwijs. Gesprekken over met name de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren voor leerlingen en over de gevolgen van deze individuele lesmethode voor scholen en... lees meer
 • UITKOMSTEN DIGISCHOOL ONDERZOEK: "Verwachtingen over adaptieve lesmethodes"

  UITKOMSTEN DIGISCHOOL ONDERZOEK: "Verwachtingen over adaptieve lesmethodes"

  Digischool heeft in mei onderzoek gedaan onder docenten ten aanzien van hun verwachtingen over de mogelijkheden van adaptieve lesmethodes. Dit ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden in de klas. De uitkomsten worden hieronder... lees meer
 • Het woord is aan: Rick Trommelen

  Het woord is aan: Rick Trommelen

  Vandaag is Rick Trommelen aan de beurt het woord te nemen. Hij is 27 en woont op Aruba. Hij heeft gereageerd via LinkedIn en wilde graag meewerken. Vanwege de afstand hebben we afgesproken dat hij schriftelijk een reactie stuurt. Hij heeft het... lees meer
 • Filterbubble: hoe beïnvloedt dit ons leven?

  Filterbubble: hoe beïnvloedt dit ons leven?

  Mooie blog over filterbubble en de invloed hiervan.
 • Smartphones en tablets in de klas

  Smartphones en tablets in de klas

  Het gebruik van smartphones en tablets wordt steeds vaker toegelaten in de klas. Uit onderzoek blijkt dat 9 van de 10 docenten het gebruik ervan goedkeurt. Het gebruik van tablets zijn een meerwaarde voor het onderwijs geworden, maar zijn... lees meer
 • Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Stapsgewijs naar gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren start bij de ondubbelzinnige keuze van een school voor onderwijs op maat, de grondgedachte onder gepersonaliseerd leren. Schaalgrootte - De schoolleiding beslist vooraf op... lees meer
 • Keuzevrijheid vergroot motivatie

  Keuzevrijheid vergroot motivatie

  Ook ouders ontdekken de voordelen van gepersonaliseerd lerenOp steeds meer scholen wordt een vorm van gepersonaliseerd leren ingevoerd. De leerlingen zijn dan in zekere mate vrij om te bepalen wat ze leren, hoe ze dat doen en in welk tempo. Ook... lees meer
 • Internet of Things in de schoolbanken

  Internet of Things in de schoolbanken

  Technologie speelt een steeds grotere rol in elk aspect van ons leven en het onderwijs is daar geen uitzondering op. We leven in revolutionaire tijden, waarin een enorme rijkheid aan informatie, exponentieel toenemende kennis en stormachtige... lees meer
 • Gepersonaliseerd leren motiveert de leerling

  Gepersonaliseerd leren motiveert de leerling

  Verschillende redenen kunnen worden genoemd om gepersonaliseerd leren in te willen voeren. Bijvoorbeeld als een school de betrokkenheid van leerlingen bij de inrichting van het onderwijs wil vergroten. Door leerlingen de regie te geven over eigen... lees meer
 • Het woord is aan Rashida El Barkany

  Het woord is aan Rashida El Barkany

  Ook Rashida spreek ik in het Westerpaviljoen in Rotterdam. Als ik aankom zit zij al met een kop cappuccino klaar. Omdat we elkaar al eerder hebben ontmoet is kennismaken niet meer nodig. Daardoor kunnen we snel aan de slag met het interview.... lees meer
 • Wat is gepersonaliseerd leren en waarom is hier zoveel aandacht voor?

  Wat is gepersonaliseerd leren en waarom is hier zoveel aandacht voor?

  Steeds meer scholen verkennen de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren. Een andere manier van lesgeven, die veel kan opleveren voor scholen, docenten en leerlingen.  Wat is gepersonaliseerd leren? De interesse vanuit scholen en docenten in... lees meer
 • Maatwerk in lesgeven, docenten leren van elkaar

  Maatwerk in lesgeven, docenten leren van elkaar

  ‘Docenten leren van elkaar’ Jan Kees van Rossem, Nuborgh College Oostenlicht Het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg heeft dit jaar digitaal onderwijs ingevoerd voor de eerste klassen. De komende jaren wordt het verder uitgerold. De... lees meer
 • Het woord is aan Jaela Holder

  Het woord is aan Jaela Holder

  Een reeks van inspirerende verhalen over collega's in het onderwijs met in deze editie de Rotterdamse Jaela Holder. Leerkracht groep 3.
 • Word auteur van de nieuwe edities Newton of Systematische Natuurkunde

  Word auteur van de nieuwe edities Newton of Systematische Natuurkunde

  Specifiek voor de herziening van de methodes Newton en Systematische Natuurkunde (SysNat) zoekt ThiemeMeulenhoff auteurs die werkzaam zijn als docent natuurkunde havo en/of vwo bovenbouw. Heb je al ideeën over hoe we de huidige editie verder... lees meer

Promotie

Promotie

Deze widget moet nog worden ingesteld