Cursus: Groepsdynamiek (Basiscursus)

  • Zet in mijn agenda
    14-09-2017 14:00:00 14-09-2017 17:00:00 Europe/Berlin Cursus: Groepsdynamiek (Basiscursus) De basiscursus “Groepsdynamiek” is voor professionals die werken in en met groepen. Denk aan leraren, buurtwerkers, therapeuten, trainers en sportinstructeurs. De resultaten van  een team of groep hangen sterk samen met de mate waarin de groepsleden met elkaar kunnen en willen samenwerken. Onderzoek toont aan dat kwaliteit van de resultaten samenhangt met de kwaliteit van de groepsdynamiek en de interactie tussen groepsleden onderling. Het doel van de groep speelt een rol, maar... noreply DD-MM-YYYY
  • iedereen (publiek zichtbaar)
Door Alexander Bos 101 dagen geleden
14-09-2017 14:00
14-09-2017 17:00

De basiscursus “Groepsdynamiek” is voor professionals die werken in en met groepen. Denk aan leraren, buurtwerkers, therapeuten, trainers en sportinstructeurs. De resultaten van  een team of groep hangen sterk samen met de mate waarin de groepsleden met elkaar kunnen en willen samenwerken. Onderzoek toont aan dat kwaliteit van de resultaten samenhangt met de kwaliteit van de groepsdynamiek en de interactie tussen groepsleden onderling. Het doel van de groep speelt een rol, maar ook de visie van de groep(sleden) over hoe je dat doel het beste kan bereiken. Veel groepen hebben een formele en informele leider. Zo’n informele leider is niet altijd op voorhand duidelijk maar diens relatie tot de professional (formele leider: de leraar, coach, trainer) en de overige groepsleden, speelt een belangrijke rol in de dynamiek van de groep. De basiscursus behandelt de basis van dit principe, bij de verdiepingscursus wordt dieper ingegaan op deze materie.

Gegevens cursus: 

• Naam trainer:

Thomas de Meulder

• De titel van de cursus:

Groepsdynamiek (Basiscursus)

• De inhoud van de cursus:

Groepsdynamiek:

Tijdens de training behandelen we de verschillende fases van de groep. Hoe je de fases kunt herkennen en welk leerkrachtgedrag je het beste kunt inzetten om door te groeien naar de volgende fase. Ook geven we inzicht in jouw intrinsieke waarden binnen de klas, de weerstand tegen je klassenklimaat en de weerstand tegen jou als docent. Tussen de laatste twee zit een wezenlijk verschil, maar wordt niet altijd goed beoordeeld. Ook krijg je makkelijke tools om uit moeilijke gesprekken te blijven met kinderen.


Programma inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding

Basisprincipes ruimte nemen en geven

Theorie en praktijk groepsfases

Persoonlijke invloed op de groep

Persoonlijke verwachtingen

• Het niveau van de cursus:

Post HBO

• De lengte van de cursus:

2 bijeenkomsten.

De training Vaardigheden Groepsdynamiek bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.

Tussen de bijeenkomsten is 3 uur zelfstudie/ opdracht tijd gepland.

• De doelstellingen van de cursus:

U werkt als professional in het onderwijs en wil:

U wilt pestgedrag tussen leerlingen voorkomen!

U wilt meer aandacht geven aan sociale cohesie in de groep!

U wilt meer emotionele veiligheid in de groep!

• De doelgroep voor wie de cursus bedoeld is:

Post HBO traject voor alle professionals met een lesbevoegdheid die werkzaam zijn in het basisonderwijs.

• Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen):

HBO. Deze training is bedoeld voor alle professionals met lesgeefbevoegdheid met of zonder eigen klas in het onderwijs.

• De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w:

6 contacturen

3 zelfstudie


Huiswerkopdrachten:

  • Analyse ruimte nemen / ruimte geven
  • Persoonlijke voorkeuren rondom
  • Vervelend gedrag
  • Consequenties

Werkvorm:

Tijdens de workshops / trainingen maken wij gebruik van het 30-70 principe. Hierbij is de basis van de training feitelijk onderbouwd (30%) en zoeken we voor de transfer naar de praktijk altijd de interactie op met de deelnemers (70%). Ervan uitgaande dat een deelnemer veel meer oppakt wanneer hij of zij intrinsiek gemotiveerd is om deel te nemen. We gaan op zoek naar de innerlijke drijfveren.  

• Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal:

Geen studiemateriaal om aan te schaffen.  

• Kwalificaties die behaald kunnen worden:

Bij voldoende aanwezigheid / actieve deelname ontvangt u een bewijs van deelname.

  

 Data:

Locatie: Rotterdam Amsterdam

Data:

1 en 15 juni 2017 van 14:00 tot 17:00.

dinsdag 15 augustus 2017 van 09:00 tot 16:30 

woensdag 16 augustus 2017 van 09:00 tot 16:30 

Combi 14 en 28 september 2017 op donderdag van 14:00 tot 17:00. 

1 dag op maandag 21 augustus 2017 van 09:00 tot 16:30 (Amsterdam)

Combi 4 en 18 september 2017 op maandag van 14:00 tot 17:00. (Amsterdam)


Hoeveel deelnemers zijn er minimaal nodig?
Er zijn voor deze cursus minimaal 12 deelnemers nodig.


Wat is het maximum aantal deelnemers?
Er zijn voor deze cursus miaxmaal 24 deelnemers nodig.

Prijs: 195 euro per deelnemer

 

AANMELDEN