Waarom & criteria

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Waarom & criteria

 

Digischool stelt haar communityplatform kosteloos beschikbaar voor docenten. In het verleden werden de noodzakelijke kosten voor redactie, beheer en ontwikkeling gedragen vanuit de overheid en Kennisnet. In verband met het aflopen van de subsidiestromen, compenseert Digischool de kosten door ruimte te bieden voor betaalde reclame boodschappen.

Onder reclame wordt verstaan alles waarin een (gratis) dienst, product, organisatie, en/of website onder de aandacht wordt gebracht op het Digischoolplatform. Onder reclame valt niet het onder de aandacht brengen van voor docenten waardevolle informatie. Dit is uiteraard welkom en gewenst, ervan uitgaande dat de inhoud van een uiting zuiver van informatieve aard is. Dus niet gericht op een inschrijving en/of een verkoop en/of ter positionering van een organisatie(naam). De organisatie(naam) heeft in een dergelijke uiting geen rol van betekenis, anders dan ter verificatie van de bron. Neem bij twijfel contact op via: info@digischool.nl.

Zonder toestemming, is het niet toegestaan te adverteren op dit platform. Bij ongeoorloofd gebruik zullen er kosten in rekening worden gebracht op basis van commerciële tarieven. 

Voor meer informatie, contact:

Alexander Bos, directeur Digischool

info@digischool.nl