• Blogs
 • Werkdruk
 • Hoe ga je als leraar om met mondige ouders op school?

Hoe ga je als leraar om met mondige ouders op school?

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Werkdruk 88 dagen geleden
  Hoe ga je als leraar om met mondige ouders op school?

  Omgaan met ouders is voor leraren niet altijd even makkelijk. Ouders worden steeds mondiger en veeleisender naar de leerkrachten van hun kinderen. Het gezamenlijke doel – dat het goed gaat met het kind – wordt daarin vaak vergeten. Hoe ga je als leraar om met mondige ouders op school?

  Volgens leraren worden ouders steeds mondiger. Het is een ontwikkeling die past in een maatschappij waarbij communicatielijnen steeds korter worden en iedereen altijd maar ‘aan’ moet staan. In het onderzoek van Lisa Gaikhorst geven leraren ook aan dat vooral ouders met een hoger inkomen mondig zijn. Deze ouders hebben vaak een hoge opleiding en denken daardoor het nodige te weten. “Carrière ouders” zijn later begonnen met kinderen krijgen en hebben meestal weinig kinderen. Die kinderen zijn de gouden eitjes en worden continue in de gaten gehouden.

  Het gevoel dat op je wordt neergekeken en steeds verantwoording moet afleggen, legt veel druk op leerkrachten. Dit veroorzaakt stress en een hogere werkdruk. Uiteindelijk werken zowel de leraar als de ouder toe naar het zo goed mogelijk begeleiden van het kind naar het vervolgonderwijs en ‘de echte wereld’. Samen kun je dus ook bepalen wat het kind nodig heeft. De bemoeienis van ouders kun je ook tot iets positiefs ombuigen. Dat vraagt wel wat communicatievaardigheden van een leraar die sterk in zijn of haar schoenen moet staan.

  Het begin van het jaar is de basis
  Het begin van het jaar, vooral als je als leraar een nieuwe klas onder je krijgt, zet de toon. Plan oudergesprekken of een ouderavond in de eerste paar weken van het jaar, eventueel samen met je schoolleider. Vertel hier in wat de visie is van de school op de rol van ouders binnen de school. Wat verstaat de school onder ‘partnerschap van ouders’ en hoe ziet de school dat graag ingevuld op pedagogisch, organisatorisch en democratisch/bestuurlijk gebied? Zo kan je ook ouders aanspreken op hun gedrag wanneer dat niet strookt met de gecommuniceerde visie.

  Helikoptervisie in je eigen communicatie
  O.a. culturele verschillen, vakjargon en verschil in kennisniveau kunnen zorgen voor storingen in communicatie. Het is belangrijk dat je als leraar in staat bent de eigen communicatie te waarnemen door als het ware met een ‘helikopterview’ boven het gesprek te gaan hangen. Jouw houding en vaardigheden zijn leidend voor de sfeer in een gesprek. Denk dan ook goed na over de voorbereiding en het doel van het gesprek, de plaats en de procedure. Vergeet de evaluatie ook niet. Hoe stond je zelf in het gesprek? Wat was het perspectief van de ouders? En de communicatie zelf; hoe kan het beter?

  Persoonlijk contact is belangrijk
  Halfjaarlijkse 10-minuten gesprekken zijn vaak niet voldoende om alle lopende zaken te bespreken. Laat problemen ook niet tot die tijd liggen. Breng met een kort telefoontje of e-mail de ouders op de hoogte en vraag om hun input.

  Behoud zelf de leiding in het contact
  Als leraar wil je ook niet te veel worden lastig gevallen door ouders. Stel dus zelf je grenzen aan wanneer je een afspraak plant. Een online afsprakenplanner helpt hierbij; hoef je ook niet meer constant door agenda’s te spitten.

  Betrek ouders in je lessen
  Naast het helpen bij klassenuitjes of de jaarlijkse voorleesmiddag, kunnen ouders jou ook helpen om de theorie naar de praktijk te vertalen. Nodig ouders uit voor een korte les waarbij ze vertellen over hun beroep. Een moeder met beroep als mondhygiëniste past goed in jouw thema gezondheid, en een vader die met zijn bedrijf plastic recyclet past mooi binnen het thema milieu. Meer betrokkenheid zorgt voor meer realisme en vertrouwen.

  image

  Zie jezelf als de autoriteit die je bent
  Jij bent de professional. Kinderen komen met hun gekleurde versie van een verhaal thuis, waarna ouders bij de leraar verhaal kunnen komen halen. Bespreek deze onderwerpen niet waar het kind bij is. Maak hiervoor een (bel)afspraak wanneer het jou uitkomt. Dan komen beide kanten van het verhaal het beste naar boven.

  Om de stress en werkdruk in toom te houden bij de omgang met mondige ouders, zal je continue bezig moeten zijn met jouw positie en jouw manier van communiceren naar anderen. Geloof je in je eigen kunnen en sta jij je mannetje tegen mondige ouders?

  Kan je hier nog wat hulp bij gebruiken? Wil je graag aan de slag met het leren omgaan met de verschillende factoren van werkdruk en je geloof in eigen kunnen versterken? Kom dan naar het professionaliseringsevenement Leraren maken het verschil! op 22 november. Klik hier voor meer informatie.

  Bronnen: Tonnis Bolks, Professioneel communiceren met ouders, Boom Lemma Uitgevers 2011 en Lisa Gaikhorst, Supporting beginning teachers in urban environments, 2014

  Redactie: Leraren maken het verschil

    

  image