Handvatten bij het herkennen en omgaan met autisme

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep PROFESSIONALISEREN 86 dagen geleden
  Handvatten bij het herkennen en omgaan met autisme

  Iedere leerkracht heeft regelmatig te maken met kinderen die zich anders gedragen. Je ziet een kind meerdere uren per dag en je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. In de meeste gevallen is de leerkracht dan ook de eerste die een vermoeden van autisme signaleert. Enige basiskennis over het herkennen van autisme is dan wel wenselijk.

  Autisme uit zich bij ieder kind op een eigen, unieke manier. Specifieke eigenschappen van kinderen met autisme zijn versterkt of verzwakt. De kenmerken van een autistisch kind zijn veelal dat het kind een zeer goed oog voor detail heeft, dat het eerlijk en direct is, maar dat het moeite heeft met het houden van overzicht en het onderhouden van sociale contacten. Daarnaast heeft een autistisch kind vaak een beperkt aantal interesses.

   

  “1 procent van de kinderen in Nederland heeft een vorm van autisme. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar de ontwikkelingsstoornis heeft een grote invloed op het leven van een kind.”

   

  PDD-NOS kenmerken kind

  Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

  • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
  • weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
  • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
  • het ontbreken van wederkerigheid in het contact
  • een eenzame, gesloten indruk te maken
  • zich angstig te tonen voor veranderingen
  • fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
  • zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
  • een eenzijdige belangstelling tonen
  • rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
  • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
  • of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
  • een trage taalontwikkeling
  • eigenaardig ouwelijk taalgebruik
  • taal in alle gevallen letterlijk nemen
  • een onhandige, stijve motoriek

  Deze typische PDD-NOS kenmerken hoeven niet bij alle kinderen met PDD-NOS voor te komen. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen.

  Asperger kenmerken kind

  Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij kinderen met Asperger vaak de volgende kenmerken:

  • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten en vriendschappen
  • moeite om een gesprekspartner recht in de ogen te kijken
  • moeite met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
  • gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
  • moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
  • monotone stem en een weinig expressieve gelaatsuitdrukking
  • zich afsluiten van de buitenwereld
  • een fascinatie met onderwerpen of interesses die afwijkend zijn in intensiteit of soort (preoccupaties)
  • motorische onhandigheid (houterige motoriek) en coördinatieproblemen
  • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen

  Verder verdiepen?

  Wat kun jij als leerkracht doen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen? Hoe kan de leeromgeving zo worden aangepast, dat deze kinderen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs? Digischool beveelt de Live Online Leren verdiepingscursus van onze partner Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie, van harte aan. Hierin worden handvatten geboden hoe je met een kind met (een vermoeden van) autisme omgaat. Hoe communiceer je? Hoe geef je vertrouwen? Hoe zorg je voor een aangepaste, stimulerende onderwijsomgeving?

  We adviseren je in je POP-gesprek te bespreken of het verkrijgen van deze kennis in jouw team een toegevoegde waarde geeft en je zo nodig in te schrijven. Dat kan hier. Wil je meer informatie op de onlinecursus, bekijk dan dit korte filmpje .

   

  image