Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

De digitalisering in het onderwijs

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 95 dagen geleden
  De digitalisering in het onderwijs

  De voordelen van digitalisering, of ICT, worden in het onderwijs nog niet optimaal gebruikt, aldus de Onderwijsraad. De leerlingen worden onvoldoende voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Hoe ga jij om met de ICT-ontwikkelingen en hoe gebruik jij ICT in de klas?

  Volgens het adviesorgaan dreigt het Nederlandse onderwijs achter te lopen op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de ICT-wereld. In het rapport van de Onderwijsraad wordt er geconcludeerd dat er nog weinig is nagedacht over de relatie tussen ICT en didactiek. Mede door deze reden ontbreekt er een duidelijke visie.

  Vaak komt het aan op hoe de leraar zelf in de klas is. Je ziet dan dat het vooral vanuit hobbyisme en altruïsme van de leraren komt. Er is geen duidelijk lijn in hoe scholen om moeten gaan met de digitalisering. De ene school is bezig met de aanschaf van laptops, terwijl de andere school al volledig gedigitaliseerd is met in elk lokaal een wifi-connectie.

  In het rapport doen ze ook drie aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt:

  • Ontzorg het onderwijs door garanderen van randvoorwaarden van digitalisering

  De raad is van mening dat de rijksoverheid scholen meer moet ondersteunen in de randvoorwaarden voor digitalisering om  daarmee het onderwijs te ontzorgen.

  • Vergroot het eigenaarschap van digitalisering in het onderwijsveld

  Het is van belang dat het onderwijsveld nauwer betrokken wordt bij digitale ontwikkelingen. Het is tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs. De voordelen van open leermiddelen worden nu niet goed benut.

  • Verken digitale toepassingen om ervaring op te doen en visie te ontwikkelen

  Een duidelijke en gedragen visie op ICT en onderwijs kan volgens de raad alleen ontstaan als scholen zelf experimenteren met ICT in kleinschalige pilots. Zo kunnen ze vanuit ervaring een visie ontwikkelen op de bijdrage die ICT kan leveren aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. 

  Hier kan je een heel verslag lezen dat de Onderwijsraad geschreven heeft over dit onderwerp.

  Hoe ga jij om met de digitalisering? Is het vanuit jouw hobbyisme of wordt er binnen jouw organisatie nagedacht over de ontwikkelingen van digitalisering en de invulling ervan? Laat jouw reactie achter en praat mee met andere docenten!