Aangeraden groepen

Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Training de ideale klas.

  Bleeker Donja
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Bleeker Donja in de groep Anti Pesten 181 dagen geleden
  Training de ideale klas.

  TRAINING DE IDEALE KLAS

  Gebeurt jou dat ook wel eens? Er wordt niet echt gepest in de klas, maar wel gaan we van incident naar incident. Het maken van afspraken om samen iets te vieren, bijvoorbeeld een klassenavond, wil maar niet lukken. Ook blijkt de digitale communicatie vaker een enorme stoorzender te zijn, dan dat het helpt om te komen tot een betere communicatie.

  Wij zijn bij een dergelijke situatie betrokken geraakt en kwamen in samenwerking met de school tot de volgende training.

  De training heet “De ideale klas”. Doelstelling is om te komen tot gezamenlijke afspraken, met de medewerking van elke deelnemer van de groep. De training beslaat 4 lessen van 1 uur per les. Er zit één verplicht huiswerkmoment in.

  Les 1.
  Inventariseren wat er speelt. Allereerst behandel pesten en vooral wat pesten is. Als de leerlingen goed weten te benoemen wat pesten is, al dan niet met digitale hulp, is de hamvraag wordt er gepest in de groep? Indien ja, dan dient er wel degelijk een ander traject ingegaan te worden. Indien nee, dan kan de les in dit stramien vervolgd worden. Belangrijk is vervolgens te komen met voorbeelden van groepsdruk. Op met name YouTube zijn genoeg voorbeeldfilmpjes te vinden over wat groepsdruk is en wat negatieve groepsdruk is. Sluit de les af met de huiswerkopdracht: "Maak een verhaal over jouw ideale klas”. Iedere deelnemer aan deze training moet het huiswerk maken!

  Les 2.
  Het gaat om een bewustwordingsproces. Vaak start ik met een stukje Dances with Wolves. Er is een mooie trailer waarbij het gaat om samenwerking. Het gaat om het bewustwordingsproces dat je samen sterker staat dan alleen. Ook het verschil met fietsen (wielrennen) in een groep of alleen fietsen kan veel opleveren. Daarna worden de van tevoren geselecteerde bijdragen van leerlingen voorgelezen. Liefst door henzelf. Conclusie aan het einde van deze les moet zijn dat je regels/normen/waarden nodig hebt om als groep goed te functioneren.

  Les 3.
  Er wordt nog kort gecontroleerd of er momenteel nog problemen zijn op het gebied van pesten of andere incidenten. Oplossing van een storing gaat voor! Doel van de les is dat elk groepje komt tot 5 regels voor een ideale klas. Vervolgens gaat de cursusleider de groep indelen in groepjes. Verstandig is om dit te doen n.a.v. de bijdragen (huiswerk) van de leerlingen. De leerlingen die de beste bijdragen hadden aangeleverd worden de groepsleiders. Maak groepjes van maximaal 4 à 5 leerlingen. Laat de groepjes uit elkaar gaan met een viltstift en een groot stuk papier. Belangrijk is om als cursusleider elk groepje langs te gaan ter bewaking van het proces. Aan het eind van de les heeft de cursusleider de bijdrage van elke groep. Bij 25 leerlingen zijn dit op zijn minst 5 groepsbijdragen.

  Les 4.
  De afsluitende les. Ter voorbereiding zijn door het lokaal de groepsbijdragen opgehangen met de vijf regels. Bij 25 leerlingen is er sprake van op zijn minst vijf vellen. Bij meer dan 25 leerlingen zijn dit er op zijn minst zes vellen. Er moet genoeg te kiezen zijn. Vervolgens krijgt elke leerling drie gekleurde stickertjes om zijn/haar keuze te maken bij de opgehangen regels. Daarna volgt de telling. Zo worden de meest relevante regels van de groep zichtbaar. Dat zijn natuurlijk de regels die de meeste stickertjes hebben gekregen. Het is dus een volledig democratisch proces. Elke deelnemer heeft stemrecht gehad. Doelstelling is te komen tot de vijf gouden regels die gelden voor elk lid van de groep!

  Vaak moet er bij de laatste regels gestemd worden over welke regel het wordt. Dit kan met hand opsteken. Ter afsluiting is het belangrijk om te kijken of er nog in de groep rapporteurs (klassenvertegenwoordigers) functioneel zijn. Voor het bewaken van de gouden regels en ter ondersteuning van de leerkracht/mentor kunnen zij een belangrijke rol spelen.

   

  Afronding en ouders!

  Het is belangrijk dit proces goed af te ronden. Dit moet ons inziens op twee manieren.

  Afronding.

  Print de gouden regels uit en lamineer ze voor elke leerling van de groep. Dit zijn de gedragsregels van de groep waaraan elk lid zich dient te houden. Benadruk hoe goed het is dat iedereen hier een bijdrage aan heeft geleverd. Het is belangrijk om je aan deze regels te houden voor het functioneren van de groep als totaal. Elke leerling heeft nu de gouden regels in zijn bezit!

   

  Ouders.

  Ouders moeten betrokken worden bij het proces. Het meest effectief is per mail. Bericht vooraf dat je de training gaat doen, waarom je de training doet en wat de training inhoudt. Communiceer na de training wat de gouden regels zijn en spreek de verwachting uit dat elke leerling zich hieraan houdt!

   

  Hoe verder.

  Als er daarna alsnog incidenten zijn, hanteer dan de gouden regels. Laat de overtreders zelf bepalen bij welke regel ze de fout zijn ingegaan. Laat ze dit opschrijven en laat de ouders het geschrevene ondertekenen, zodat ze weten dat hun kind de fout is ingegaan. Afhankelijk van de aard van de overtreding is het verstandig om als leerkracht/mentor met ouders in gesprek te gaan. Hoe het in het vervolg is uit te sluiten en wat de achtergrond kan zijn van het handelen.

   

  Tot slot.

  Als het wel goed gaat, vergeet dit dan niet te vieren!

  Onno van Ulzen