Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Schoolleiders over gepersonaliseerd leren

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 199 dagen geleden
  Schoolleiders over gepersonaliseerd leren

  Schoolleiders en docenten wisselen van gedachten over de toekomst van het onderwijs. Gesprekken over met name de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren voor leerlingen en over de gevolgen van deze individuele lesmethode voor scholen en docenten.

  Dat gepersonaliseerd leren de toekomst is voor het onderwijs in Nederland, daarover zijn veel betrokkenen het weleens. Wat vooral aanspreekt is dat door de toegenomen mogelijkheden van digitale leertools leerlingen een passend lesaanbod krijgen dat aansluit op hun niveau en leertempo. Waarbij leerlingen de regie krijgen over hun persoonlijke leerpad. Dit maatwerk op leerlingenniveau verhoogt de motivatie bij leerlingen, zo lieten schoolleiders en docenten weten die al met deze lesmethode werken.

  Het in de praktijk brengen van deze vernieuwende lesmethode brengt wel de nodige aanpassingen met zich mee. Scholen moeten bijvoorbeeld hun interne organisatie anders structureren om leerlingen te voorzien van een individueel lesaanbod. Een ander gevolg van gepersonaliseerd leren is dat docenten op een andere manier hun lessen dienen te verzorgen. Van traditioneel lesgeven naar een meer coachende begeleiding van leerlingen. Dit vergt andere competenties van docenten. Zo moeten zij de verschillen tussen leerlingen vaststellen, een passend aanbod per leerling beschikbaar stellen en het op de juiste wijze monitoren van de voortgang van individuele leerlingen.

  Een belangrijke uitdaging zit in de wijze waarop gepersonaliseerd leren kan worden geimplementeerd in het onderwijs. Wij zien het als onze taak vernieuwende leermiddelen te ontwikkelen die aansluiten op de gewenste lesmethodes van scholen en de aanwezige technologische mogelijkheden. Uit de gesprekken met schoolleiders en docenten blijkt dat daaraan juist behoefte is.

  Van een aantal gesprekken met schoolleiders en docenten hebben wij een videoverslag gemaakt. De video laat zien dat zij druk bezig zijn zich te oriënteren op de betekenis van gepersonaliseerd leren voor zowel leerlingen als docenten. Onder meer komt Meester Bart een het woord, de docent die eens in de twee weken een column schrijft voor dagblad Trouw. Deze video vindt u hier

  Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ThiemeMeulenhoff. Klik hier indien je meer wilt weten over de mogelijkheden die ThiemeMeulenhoff biedt voor gepersonaliseerd leren.