Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 208 dagen geleden
  Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Stapsgewijs naar gepersonaliseerd leren

   
  Gepersonaliseerd leren start bij de ondubbelzinnige keuze van een school voor onderwijs op maat, de grondgedachte onder gepersonaliseerd leren.
   
  • Schaalgrootte - De schoolleiding beslist vooraf op welk niveau gepersonaliseerd leren wordt ingevoerd. Start je met een pilotklas of een leerjaar?
  • Intensiteit - Het is goed als scholen vooraf nadenken over de vraag of zij werkelijk regie willen toekennen aan leerlingen, en zo ja in welke mate.
  • Technologische leeromgeving - De invoering van gepersonaliseerd leren vraagt om een investering in technologie.
  • Draagvlak - Belangrijk is dat de keuze van het bestuur voor gepersonaliseerd leren wordt gedragen door de docenten.
  • Organisatie - Onderwijs op maat kan aanleiding zijn om het onderwijs op school anders te organiseren. Bijvoorbeeld door het leerstofjaarklassensysteem los te laten of door flexibel om te gaan met de leraar-leerling-ratio door verschillende clustering van leerlingen.
  • Professionalisering - Gepersonaliseerd leren betekent dat docenten de ins en outs van digitale leermiddelen leren kennen. Scholing vooraf en begeleiding tijdens het schooljaar zijn cruciaal voor succes.
  • Start - Begin met gepersonaliseerd leren aan het begin van het schooljaar en zorg dat leerlingen de juiste uitleg en begeleiding krijgen.
   
  Mocht je hierover verder willen praten, neem dan hier contact met op ons.