Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Maatwerk in lesgeven, docenten leren van elkaar

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 220 dagen geleden
  Maatwerk in lesgeven, docenten leren van elkaar

  ‘Docenten leren van elkaar’ Jan Kees van Rossem, Nuborgh College Oostenlicht

  Het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg heeft dit jaar digitaal onderwijs ingevoerd voor de eerste klassen. De komende jaren wordt het verder uitgerold. De mogelijkheden zijn groot, ziet Jan Kees van Rossem, docent Nederlands, M&M en godsdienst. ‘Maar we nemen de volgende stappen voorzichtig en kijken vooral naar wat andere scholen doen. Zo leren we als docenten van elkaar.’

  Waar staat het Nuborgh College Oostenlicht precies?

  ‘We zijn ons volop aan het oriënteren op de mogelijkheden voor maatwerk in lesgeven. Daarvoor zijn we op zoek naar ideeën, we verzamelen informatie en we kijken hoe andere scholen dit oppakken. We komen wellicht uit bij gepersonaliseerd leren, zonder dat we al helemaal weten wat dit inhoud. Wat we wel weten is dat digitalisering een van de pijlers is voor maatwerk in lesgeven, en bij ons staat die recht overeind. Met digitaal lesgeven hebben wij vier jaar geëxperimenteerd, tot we dit schooljaar alle lesstof in het eerste schooljaar digitaal aanbieden aan de leerlingen. Stapsgewijs gaan we dat verder uitrollen, dus volgend jaar het tweede jaar, daarna voegen we het derde jaar toe, enzovoorts.’

  Hoe moeilijk is digitaal onderwijs voor docenten?

  ‘De een moest er meer aan wennen dan de ander. Ervaring met online informatie heeft iedereen, maar dat is niet hetzelfde als ict-vaardigheid. Die verschilt per persoon, maar je merkt dat docenten ouder dan dertig er minder vertrouwd mee zijn dan de pas afgestudeerde collega’s. Ict wordt pas de laatste jaren nadrukkelijker aangeboden op de lerarenopleidingen. Maar iedereen kan en wil het leren.’

  Lopen leerlingen niet erg ver voor op docenten met hun ictvaardigheden?

  ‘Ze hebben meer kennis van social media dan van technologie. Hun ictvaardigheden worden vaak overschat. Als docent moet je ook vaak de leerling nog begeleiden bij het omgaan met digitale leermiddelen.’

  Welke kinderziekte steken de kop op?

  ‘Het systeem is doorgaans geen probleem, dat werkt prima. Als docent zijn het vooral de praktische zaken waar je tegenaan loopt. Het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg heeft dit jaar digitaal onderwijs ingevoerd voor de eerste klassen. De komende jaren wordt het verder uitgerold. De mogelijkheden zijn groot, ziet Jan Kees van Rossem, docent Nederlands, M&M en godsdienst. ‘Maar we nemen de volgende stappen voorzichtig en kijken vooral naar wat andere scholen doen. Zo leren we als docenten van elkaar.’

  Je wachtwoord vergeten of fout intypen bijvoorbeeld, waardoor je geen toegang krijgt tot de lesstof. Dat is lastig als de klas naar je staat te kijken terwijl je een oplossing zoekt. Wennen was ook dat de informatie die je als docent gebruikt voor je lessen op een scherm staat, in plaats van in een boek voor je op het bureau. Scherm weg, informatie weg. Ook kost het tijd om te begrijpen hoe je de mogelijkheden gebruikt die deze middelen bieden. Een schoolleiding moet er rekening mee houden dat docenten hiervoor begeleiding nodig hebben, zeker in het begin.’

  Hebben digitale leermiddelen dezelfde mogelijkheden als klassieke leermiddelen?

  ‘Je kunt er meer mee doen, zo merken wij als docenten. Huiswerkopdrachten, toetsen, informatie over de voortgang van leerlingen, dat soort zaken gaat sneller en beter. Als docent geeft je dat handvatten om sommige leerlingen extra opdrachten te geven, terwijl je anderen  juist wat extra begeleiding kunt aanbieden. Ongemerkt vindt er al differentiatie plaats van lesgeven.’

  Ziet u gepersonaliseerd leren zitten?

  ‘Ik ben daar zelf heel positief over, want ik geloof dat onderwijs pas optimaal is als elke leerling krijgt wat hij nodig heeft. Mijn collega’s zitten er wisselend in, maar er is er niet een die terug verlangt naar de klassieke manier van lesgeven. Waar we onderling over praten is het tempo en de intensiteit van verdere stappen. Wetenschappelijk bewijs dat gepersonaliseerd leren goed is voor leerlingen is er nog niet. Dus gaan we hier verantwoord mee om, want het gaat over kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.’

  Hoe oriënteert u zich op gepersonaliseerd leren?

  ‘Door middel van studiedagen, het bestuderen van vakliteratuur, het bezoeken van scholen en gesprekken met collega’s waarin we elkaar bevragen op onze ervaring. Omdat we er allemaal verschillend mee omgaan, zijn we elkaars rolmodellen. Ik vind het mooi dat docenten op deze manier hun kennis en ervaringen uitwisselen. Daar leren we allemaal van.’