500 euro voor docenten

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Competentie Management 227 dagen geleden
  500 euro voor docenten

  Vorig jaar is in diverse onderwijs-cao’s afgesproken dat medewerkers in 2017 een eenmalige uitkering van bruto € 500 ontvangen in de maand april. Deze eenmalige uitkering is van toepassing op medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs.

  In het PO en VO is gekozen voor een verschillende systematiek voor het berekenen van de eenmalige uitkering. In het primair onderwijs wordt de eenmalige uitkering opgebouwd in de maanden januari tot en met april 2017. De opbouw bedraagt € 125 bruto per maand en is afhankelijk van de omvang van het dienstverband in deze maanden. Heeft u bijvoorbeeld een dienstverband van 20 uur per week (werktijdfactor 0,5000) in januari en per 1 februari wordt dit uitgebreid tot een volledig dienstverband, dan ontvangt u in april bruto € 437,50  (€ 62,50 opbouw in de maand januari en € 125,00 opbouw in de maanden februari tot en met april). Is uw dienstverband beëindigd in de periode januari tot en met april of is uw dienstverband juist aangevangen in deze periode ontvangt u de eenmalige uitkering ook, maar dan uiteraard over de periode (en omvang) dat uw dienstverband heeft geduurd in de periode januari tot en met april 2017.
   
  In het voortgezet onderwijs wordt de eenmalige uitkering alleen betaald als u op 1 april 2017 een dienstverband heeft. Het bedrag van € 500 bruto wordt gerelateerd aan de omvang van uw dienstverband op 1 april 2017. Heeft u op 1 april 2017 een volledig dienstverband, dan bedraagt de eenmalige uitkering € 500. Heeft u echter een parttime dienstverband van werktijdfactor 0,7000, dan bedraagt de eenmalige uitkering € 500 * 70%= € 350. Personeelsleden waarvan het dienstverband voor 1 april is beëindigd hebben geen recht op de eenmalige uitkering.