Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Ik geloof echt in gepersonaliseerd leren

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 241 dagen geleden
  Ik geloof echt in gepersonaliseerd leren

  Marijke Beijleveldt, CSG Liudger

  Veel scholen zijn op zoek naar hoe te beginnen met gepersonaliseerd leren. Zo ook CSG Liudger, een brede scholengemeenschap met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Komend schooljaar is de aftrap, vertelt Marijke Beijleveldt, teamleider van de VMBO locatie Splitting, één van de zes locaties. ‘Je kan niet met een druk op de knop gepersonaliseerd leren invoeren. Eerst moet je met elkaar vaststellen: wat willen wij er als school mee?’

  Hoe ver is CSG Liudger gepersonaliseerd leren?

  ‘We hebben ons aangesloten bij het Leerlab inrichten individuele leerroutes. De verkennende fase is achter de rug, vanaf komend schooljaar willen we een aantal elementen invoeren. Bijvoorbeeld: de dag starten met een bijeenkomst van een half uur met de mentor- of coachgroep. In augustus 2018 eindigt Leerlab. Dan willen we resultaten geboekt hebben.’

  Wat was bij CSG Liudger het startpunt?

  ‘Ons nieuwe gebouw dat wij in 2012 betrokken. Dat moment was een mooie katalysator om na te denken over nieuwe onderwijsvormen. Hoewel het lastig was om tijdens de bouw te voorspellen hoe onderwijs eruit zou zien over een jaar of tien, was het wel duidelijk dat de traditionele vorm van leraar-klas-boek-krijtbord voorbij zou zijn.’

  Waarom staat gepersonaliseerd leren nu zo in de belangstelling?

  ‘Digitale ontwikkelingen veranderen ook het onderwijs. We kunnen leerlingen niet meer allemaal op dezelfde manier benaderen. Door ICT kunnen we eindelijk echt differentiëren in het onderwijs. En bereiken waar gepersonaliseerd leren om draait: de leerling zelfsturend maken.’

  Gepersonaliseerd leren legt de regie van leren bij de leerling. Hoe gaan jullie dat doen?

  ‘Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt er een gesprek tussen de leerling, de mentor en de ouders. Het gaat daar over de plannen van de leerling en het lesdoel van het jaar. Gedurende het schooljaar onderhouden de mentor/coach en de leerling onderling contact om te monitoren waar hij of zij staat. Zo krijgt de leerling eigenaarschap over diens leren.’

  Is dat ook wat de leerlingen willen?

  ‘Je kan niet zomaar ineens de regie daar neerleggen en verwachten dat hij of zij dat oppakt. Tijdens leerlingpanels vragen we leerlingen wat zij verwachten van het onderwijs, van de technologie, van de leraar en van zichzelf. Die input gebruiken we bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. Dat proces is onlangs gestart dus er zijn nog geen uitkomsten.’

  Wat ziet u als uitdagingen?

  ‘Het vinden van geschikt lesmateriaal, dat vervolgens vanuit een enkele portal te bereiken is. Er is veel digitaal lesmateriaal, maar het is nog weinig adaptief. En het is versnipperd omdat er veel verschillende uitgevers en ICT-toepassingen zijn. Daarnaast moeten we ons afvragen of onze plannen passen in het huidige lesrooster. Tenslotte moeten we ook kijken wat gepersonaliseerd leren betekent voor de begeleiding van de leerlingen, zowel door de ouders als de door school.’

  Zijn de docenten enthousiast over gepersonaliseerd leren?

  ‘Vorig jaar was er al een enthousiaste groep plannen aan het maken. Zelf geloof ik echt in gepersonaliseerd leren, maar er zijn ook docenten die de kat uit de boom kijken. Het is belangrijk om alle docenten mee te nemen in het proces naar gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten, allereerst over wat we onder gepersonaliseerd leren verstaan, de stappen die we moeten nemen en kijken wat wel en niet werkt. We hebben veel kennis en informatie gedeeld om onze medewerkers aan te haken. Daardoor spreken we nu allemaal dezelfde taal. Ik denk dat we op de goede weg zijn.’