Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Wat is gepersonaliseerd leren?

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Onderwijs & Technologie 23 dagen geleden
  Wat is gepersonaliseerd leren?

  De interesse vanuit scholen en docenten in gepersonaliseerd leren groeit. Velen zien het als het onderwijs van de toekomst. In gepersonaliseerd leren krijgen leerlingen de regie over hun persoonlijke leer pad. Individuele ontwikkelingsmogelijkheden en leerdoelen vormen het uitgangspunt voor het leertraject. Leerlingen geven hun leertraject zelf vorm, bepalen hun eigen leerdoelen en zetten de meest efficiënte middelen in om die leerdoelen te behalen.

  Individuele leerroutes

  Technologische hulpmiddelen zijn van groot belang om de individuele leerroutes en het monitoren daarvan mogelijk te maken. Leerlingen kunnen via digitale tools per vak een aangepast programma raadplegen voor herhaling, verdieping of verrijking van de lesstof. Zij bepalen zelf hoe en in welk tempo zij leren, welke manier van leren het best bij hen past en welke (internationale) online kanalen zij gebruiken om kennis te verzamelen. Op elk moment kan de leerling leerdoelen toetsen op basis van de opgedane kennis. Via een overkoepelend ICT-systeem kunnen docenten de individuele voortgang en ontwikkeling van de leerling volgen en waar nodig het leerproces bijsturen.

  Varianten

  Naast gepersonaliseerd leren zijn er ook andere vormen van onderwijs die leren op individueel  niveau mogelijk maakt op scholen.

  Gedifferentieerd leren

  We spreken van differentiëren als docenten hun onderwijs aan onderlinge verschillen tussen leerlingen aanpassen. Gedifferentieerd leren richt zich op groepjes leerlingen met een andere onderwijsbehoefte. Dat ligt dan aan de behoefte aan meer of andere instructie, het niveau van verwerking (denk aan taxonomie) en de hoeveelheid werk. Differentiatie kan op basis van het leerdoel, het leerproces of de leerprestatie. Het niveau van het leerdoel kan verschillen maar leerlingen werken niet verder in de stof of volgen niet een geheel eigen pad. De docent behoudt de regie.

  Adaptief leren

  Bij adaptief leren past het systeem en/of de docent het leeraanbod tijdens het werken voortdurend aan de leerling aan. Dat kan zijn: het niveau van de opdrachten, teruggrijpen op een ander (onderliggend) leerdoel of een aangepaste instructie. De te behalen (tussen)doelen liggen vast, alleen de weg en de benodigde tijd om daar te komen verschilt per leerling.

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers