Eenmalige verhoging ABP-jaarinkomen

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Competentie Management 274 dagen geleden
  Eenmalige verhoging ABP-jaarinkomen

  Sinds jaar en dag wordt de grondslag voor de opbouw van het pensioen bij het ABP vastgesteld op basis van het salaris in januari omgerekend naar een bedrag per jaar (het ABP-jaarinkomen). De premies die moeten worden afgedragen zijn afhankelijk van deze grondslag. Vorig jaar heeft het ABP aangegeven in het vervolg in de grondslag ook rekening te willen houden met collectieve salarisverhogingen die met terugwerkende kracht zijn afgesproken in het voorgaande kalenderjaar. Over de wijze waarop dit verwerkt moet worden heeft men sinds die tijd overleg gevoerd met verschillende partijen.

  In de cao PO en VO (regulier en bestuurders) zijn collectieve salarisverhogingen met terugwerkende kracht doorgevoerd in 2016. Om deze reden heeft het ABP aangegeven voor deze sectoren de volgende ophogingspercentages van de grondslag te gaan gebruiken in 2017:

  • Cao Primair Onderwijs: 2,0287%
  • Cao bestuurders Primair Onderwijs: 2,0287%
  • Cao Voortgezet Onderwijs: 2,2903%
  • Cao bestuurders Voortgezet Onderwijs: 2,8416%