Meer zwangerschapsverlof bij meerlingen

    Redactie
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door Redactie in de groep Competentie Management 273 dagen geleden
    Meer zwangerschapsverlof bij meerlingen

    In 2016 is geregeld dat een personeelslid dat zwanger is van een meerling recht heeft op meer zwangerschapsverlof dan wanneer er geen sprake is van een meerling. In de huidige regeling kunnen werkneemsters die vóór de verwachte bevallingsdatum van een meerling bevallen, niet (volledig) profiteren van het langere meerlingenverlof. Om deze reden is een wijzigingsvoorstel ingediend bij de Eerste en Tweede Kamer om de voorwaarden voor het meerlingenverlof aan  te passen. Indien een zwangere werknemer minder dan  10 weken zwangerschapsverlof heeft gehad, zal het aantal  dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd  dan 10 weken bij het bevallingsverlof worden opgeteld.  Als het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen door zowel  de Eerste als de Tweede Kamer zal dit vanaf 1 april 2018 gaan gelden. Naar verwachting zal de wijziging geen gevolgen hebben voor zwangerschapsverlof dat voor 1 april 2018 is ingegaan.