Eenmalige uitkering cao Kinderopvang

    Redactie
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door Redactie in de groep Competentie Management 274 dagen geleden
    Eenmalige uitkering cao Kinderopvang


    Indien de cao Kinderopvang op jou als werknemer van toepassing is ontving je in de maand januari een eenmalige uitkering van € 50,00 bruto. Dit bedrag is gebaseerd op een volledig dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt dit bedrag naar rato uitbetaald. De uitkering wordt alleen betaald aan medewerkers die op 1 januari 2017 in dienst zijn.