3D Printen - Hoe nieuwe technologie, ondernemend leren stimuleerd

3D Printen - Hoe nieuwe technologie, ondernemend leren stimuleerd

Hoe nieuwe technologie, ondernemend leren stimuleerd

3D printen op de basisschool - Implementatie

3D printen op de basisschool - Implementatie

Steeds meer scholen starten met 3D printen

Steeds meer basisscholen en middelbare scholen implementeren het 3D ontwerpen en 3D printen in hun huidige lesprogramma’s. Iedere school heeft de vrijheid om het 3D ontwerpen op haar eigen manier in het curriculum in te passen. Middelbare scholen passen het 3D ontwerpen en 3D printen vaak toe bij vakken zoals techniek, informatica en handvaardigheid. Zij gebruiken programma's om digitaal te ontwerpen en gebruiken deze uitgeprinte ontwerpen bij diverse lessen.

Waarom 3D printen op school?

Het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) heeft in 2014, namens het ministerie van onderwijs, onderzoek gedaan naar het curriculum voor het funderend onderwijs. Hierin is onderzocht op welke manier het onderwijs leerlingen kan voorbereiden op de snel veranderende maatschappij. 

Hier is uit gebleken dat de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden steeds meer van belang zijn voor kinderen. 3D ontwerpen sluit hier erg goed op aan. Met het 3D ontwerpen en 3D printen worden leerlingen gestimuleerd in hun creativiteit en leren zij kritisch denken, communiceren en samenwerken. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd in het oplossingsgericht denken. De nadruk ligt bij het 3D ontwerpen voornamelijk op het ontwerpproces, waarbij de 3D printer het middel is.

Hoe ziet de implementatie van het 3D ontwerpen eruit op basisscholen?

Steeds meer basisscholen zijn gestart met 3D ontwerpen en 3D printen en hebben dit succesvol weten in te passen. Veel scholen lopen echter tegen vragen aan: hoe werkt het 3D printen eigenlijk? Hoe kunnen we het 3D ontwerpen het beste implementeren? En hoe maken we ruimte voor lessen 3D ontwerpen in huidige lesprogramma's? De gedegen voorbereiding en begeleiding tijdens het implementatieproces zorgen ervoor dat de 3D printer op scholen succesvol kan worden ingezet. Het is van belang om te weten wat voor ontwerpprogramma’s er zijn, hoe deze werken en op welke manier deze in te passen zijn in de lessen 3D ontwerpen.

Het onderstaande filmpje is een mooi voorbeeld van hoe succesvol 3D printen op school kan zijn. De 3D printer in werking zien, wekt bij jonge kinderen bij uitstek groot enthousiasme op. Voor een goede implementatie is het belangrijk dat dit enthousiasme ook bij de leraar/lerares aanwezig is. Hiervoor is van belang dat u (uw school) zich daadwerkelijk verdiept in het vak 3D ontwerpen en 3D printen. Des te meer kennis u heeft van de mogelijkheden, des te groter de kans van slagen is. Een voorbeeld hiervan ziet u in het filmpje hieronder:

De lerares in het filmpje is werkzaam op een basisschool in Leiderdorp. Deze basisschool is recent gestart met 3D ontwerpen en 3D printen. Dit is gebeurd in samenwerking met het bedrijf Newcandle, dat gespecialiseerd is in de implementatie van 3D printen op school. De school en de lerares zijn door middel van workshops en lessen opgeleid, zodat zij direct aan de slag konden met het geven van lessen 3D ontwerpen en 3D printen. Dit principe van ‘Teach the Teacher’ zorgt ervoor dat uw school op een duurzame manier aan de slag kan met 3D printen. Teach the Teacher is één van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een 3D printer niet in de hoek van het klaslokaal zal verstoffen, maar daadwerkelijk gebruikt zal worden. Uiteindelijk is dat het belangrijkst. In het filmpje hieronder wordt de specifieke implementatie in het basisonderwijs mooi neergezet:

3D ontwerpen en 3D printen zullen een steeds grotere rol gaan spelen binnen het onderwijs. De mogelijkheden van 3D printen op school variëren en nemen toe. Via deze blog wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 

Mocht dit stuk uw interesse hebben gewekt en bent u op zoek naar meer informatie over het 3D printen op uw school? Neem dan contact op via: info@3dprinter-en-onderwijs.nl.