Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

EU beurzen voor professionalisering van docenten moderne talen en tweetalig onderwijs

Geachte Mevrouw / Mijnheer,
Graag informeer ik u over het cursusaanbod dat TELLConsult en partners ook in 2017 - 2018 organiseren over de integratie van technologie in het onderwijs.
Onderwerpen voor docenten talen en tweetalig onderwijs zijn onder meer: de inzet van tablets en digiborden, digitaal video en toepassingen voor specifieke doelen zoals differentiatie, CLIL, het ontwikkelen van spreekvaardigheid en samenwerkend leren op afstand.
Het aanbod is grotendeels gebaseerd op de resultaten van recent afgeronde, innovatieve EU-projecten.
Deelname aan deze internationale cursussen kan dan ook in aanmerking komen voor Europese subsidie (ErasmusPlus Key Action 1, deadline 2 feb!)
Meer informatie over het aanbod en het internationale team van begeleiders is te vinden op: http://www.koenraad.info/content/current-courses
 
Vriendelijk groetend,
Namens TELLConsult en partners,
admin@tellconsult.eu