Aangeraden groepen

Onderwijs & Technologie

Onderwijs & Technologie

Over hoe nieuwe technologie de wijze van lesgeven beinvloedt

Pesten moet stoppen

  Alexander Bos
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Alexander Bos in de groep Anti Pesten 373 dagen geleden
  Pesten moet stoppen
   Cover Pesten stoppen stap voor stap

  de No Blame-aanpak in theorie en praktijk op de basisschool

  Dit 'dossier basisonderwijs' gaat dieper in op het thema 'pesten' belicht vanuit de 'No Blame'-aanpak: een Engelse niet-bestraffende en probleemoplossende strategie, die wereldwijd in heel wat scholen positief wordt onthaald. Dit werkboek spitst zich toe op de onderwijssituatie, en licht de aanpak op een duidelijke en praktijkgerichte manier toe. Het bespreekt de drie belangrijke pijlers van een pestbeleid (algemene preventie, specifieke preventie en interventie), en het licht methodieken en interventiestrategieën toe. Deze toelichting gebeurt door fiches met praktische tips en ideeën, vragenlijsten en invulbladen. Lees verder...