Adverteren in een groep- of vakcommunity

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Uw dienst positioneren onder docenten

Groep- of vakcommunity

 

Wilt u docenten van toegevoegde waarde zijn met uw dienst?

 

Digischool maakt ontmoetingen tussen u en docenten mogelijk! Daarmee faciliteren wij uw positionering in het onderwijs.

 

De onderwijswereld zoekt naar betrokken ondernemingen, die de onderwijsbehoefte begrijpen en vanuit toegevoegde waarde de interactie zoeken. Digischool wil u en de docent in staat stellen elkaar te ontmoeten vanuit die toegevoegde waarde. Daarmee kunt u, uw diensten succesvol positioneren onder docenten.

 

Onze diensten & tarieven

Om u in contact te brengen met docenten, stelt Digischool de volgende kanalen beschikbaar:

  1. Uw banner in de community nieuwsbrief
  2. Uw banner op de groep- of vakcommunity site

Ad 1. Uw banner in de community nieuwsbrief

Wilt u aandacht vragen voor uw nieuwe onderwijsdienst of bijvoorbeeld uw educatie evenement? Dan biedt Digischool u ruimte in de nieuwsbrief.

  • Nieuwsbrieven worden maandelijks gepubliceerd.
  • Tarief is € 0,08 exclusief btw, per geadresseerde. Per opdracht geldt een minimumtarief van € 400 exclusief btw.

Ad 2. Uw banner op de groep- of vakcommunity site

Digischool biedt u de volgende opties, voor het plaatsen van uw banner op de Digischool communitywebsite. Kosten zijn € 80 exclusief btw per website per maand.

 

Criteria & meer informatie

In verband met het aflopen van de subsidiestromen, compenseert Digischool de kosten door ruimte te bieden voor betaalde reclame boodschappen. Onder reclame wordt verstaan alles waarin een (gratis) dienst, product, organisatie, en/of website onder de aandacht wordt gebracht op het Digischoolplatform. Onder reclame valt niet het onder de aandacht brengen van voor docenten waardevolle informatie. Dit is uiteraard welkom en gewenst, ervan uitgaande dat in het deze gevallen de inhoud leidend is en de organisatie(naam) geen rol van betekenis speelt, anders dan ter verificatie van de bron. Neem bij twijfel contact op via: info@digischool.nl.

Zonder toestemming, is het niet toegestaan te adverteren op dit platform. Bij ongeoorloofd gebruik zullen er kosten in rekening worden gebracht op basis van commerciële tarieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@digischool.nl of click hier voor meer diensten en/of het bereik van Digischool.