ONDERWIJSTRENDS, meest actuele bijdragen

 • Filterbubble: hoe beïnvloedt dit ons leven?

  Mooie blog over filterbubble en de invloed hiervan.
 • Smartphones en tablets in de klas

  Smartphones en tablets in de klas

  Het gebruik van smartphones en tablets wordt steeds vaker toegelaten in de klas. Uit onderzoek blijkt dat 9 van de 10 docenten het gebruik ervan goedkeurt. Het gebruik van tablets zijn een meerwaarde voor het onderwijs geworden, maar zijn... lees meer
 • Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Deze 7 stappen moet je doen als je start met gepersonaliseerd leren

  Stapsgewijs naar gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren start bij de ondubbelzinnige keuze van een school voor onderwijs op maat, de grondgedachte onder gepersonaliseerd leren. Schaalgrootte - De schoolleiding beslist vooraf op... lees meer
 • Keuzevrijheid vergroot motivatie

  Keuzevrijheid vergroot motivatie

  Ook ouders ontdekken de voordelen van gepersonaliseerd lerenOp steeds meer scholen wordt een vorm van gepersonaliseerd leren ingevoerd. De leerlingen zijn dan in zekere mate vrij om te bepalen wat ze leren, hoe ze dat doen en in welk tempo. Ook... lees meer
 • Internet of Things in de schoolbanken

  Internet of Things in de schoolbanken

  Technologie speelt een steeds grotere rol in elk aspect van ons leven en het onderwijs is daar geen uitzondering op. We leven in revolutionaire tijden, waarin een enorme rijkheid aan informatie, exponentieel toenemende kennis en stormachtige... lees meer
 • Gepersonaliseerd leren motiveert de leerling

  Gepersonaliseerd leren motiveert de leerling

  Verschillende redenen kunnen worden genoemd om gepersonaliseerd leren in te willen voeren. Bijvoorbeeld als een school de betrokkenheid van leerlingen bij de inrichting van het onderwijs wil vergroten. Door leerlingen de regie te geven over eigen... lees meer

 

 

 

PROFESSIONALISEREN, meest actuele bijdragen

 • Nederlands voor de uiterste zijden van het onderwijs

  Nederlands voor de uiterste zijden van het onderwijs

  Gepersonaliseerd leren is momenteel een hot item in onderwijsland. Maar bij de ontwikkeling van leermiddelen gaan de meeste aanbieders juist meestal uit van één concept voor alle leerlingen ongeacht het onderwijstype. Hoe ga je van one... lees meer
 • Nieuwe examenprogramma CKV vraagt om vernieuwende leermiddelen

  Nieuwe examenprogramma CKV vraagt om vernieuwende leermiddelen

  Het nieuwe examenprogramma CKV geeft het vak een krachtige impuls. Hierbij staan aandacht voor de kwaliteit van het vak en de vrijheid voor docenten om het vak vorm te geven centraal. Hoe ontwikkel je vernieuwende leermiddelen bij een nieuw... lees meer
 • 2 Praktische tips voor de formatieve evaluatie

  2 Praktische tips voor de formatieve evaluatie

  Steeds meer leraren kiezen ervoor om hun leerlingen regelmatig feedback over hun leren te geven, in plaats van cijfers op proefwerken. Deze zogeheten formatieve evaluatie werkt. Maar hoe doe je dit in je klas?
 • De theorie van de 'Growth mind' en Ed Sheeran

  De theorie van de 'Growth mind' en Ed Sheeran

  Veel kinderen hebben het idee dat talenten en intelligentie vaste gegevens zijn. Je kuntrekenen of je kunt het , je bent ergens goed in of niet. Onderzoek van proffesor Carol Dweck aan de universiteit van Stanford wijst in en andere richting. Je... lees meer
 • Leerlingen aan zet: meer autonomie, betere resultaten, andere mensen

  Leerlingen aan zet: meer autonomie, betere resultaten, andere mensen

  Autonome leerlingen die leren plannen, zelfstandig werken en samenwerken. Hoe bereik je dat? Dat vroeg Wina Veldkamp van de Amalia-Astroschool in Baarn zich af. ‘Misschien moet je eens Agile gaan werken met gebruik van kanban of met scrum-borden’... lees meer
 • Van onderwijzen naar verwijzen

  Van onderwijzen naar verwijzen

  De klassikale instructie wordt meer en meer online aangeboden. Met behulp van instructievideo’s verneemt een leerling thuis de theorie, waarna het huiswerk (de opdracht, het project) gezamenlijk in de klas wordt gemaakt. Onderwijs op z’n... lees meer

JOUW LOOPBAAN, meest actuele bijdragen

 • Afrekenen vakantie-uitkering oproepkrachten

  Afrekenen vakantie-uitkering oproepkrachten

  Ben je werkzaam op oproepbasis, dan worden de vakantie- en eindejaarsuitkering sinds jaar en dag bij het salaris direct afgerekend. Deze werkwijze werd in het verleden voorgeschreven. In de cao primair onderwijs is sinds begin dit jaar in artikel... lees meer
 • Te weinig draagvlak lerarenregister leidt tot uitstel

  Te weinig draagvlak lerarenregister leidt tot uitstel

  Voor het invoeren van het lerarenregister is nog te weinig draagvlak onder leraren. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er vraagtekens te... lees meer
 • 500 euro voor docenten

  500 euro voor docenten

  Vorig jaar is in diverse onderwijs-cao’s afgesproken dat medewerkers in 2017 een eenmalige uitkering van bruto € 500 ontvangen in de maand april. Deze eenmalige uitkering is van toepassing op medewerkers in het primair en voortgezet... lees meer
 • De 6 regels voor corrigeren

  De 6 regels voor corrigeren

  Leerlingen zullen je gaan uitproberen, maar door  consequent en duidelijk te zijn krijgen ze hier weinig ruimte voor. Streven naar succes en geluk is een sterkere drijfveer dan de wens om onder straf uit te komen. Daar kun je in de klas je... lees meer